Trets d’identitat

L’Escola Bressol Pam i Pipa es defineix com un centre educatiu del 1r cicle d’educació infantil que va dels zero als tres anys, on, a més de l’atenció física, d’higiene, dietètica, salut… s’afegeix el vessant d’educació global, equilibri emocional, riquesa afectiva, progrés evolutiu i benestar personal, on els infants són els veritables protagonistes de la vida a l’escola bressol.

La nostra escola bressol és un lloc on els petits des dels quatre mesos fins als tres anys poden viure la seva infantesa, i on s’ofereix una sèrie de propostes perquè l’infant pugui construir el seu propi aprenentatge.

Nosaltres pensem que l’infant aprèn a través de les seves experiències, i que per poder desenvolupar la seva autonomia necessita estar envoltat de respecte, sentir-se estimat, escoltat i valorat per ell mateix.

La nostra intenció és afavorir la seva actitud de recerca, promovent experiències variades que permetin a l’infant avançar en relació amb el que sap, amb el seu nivell evolutiu i les seves potencialitats.

Tenim com a objectiu principal: “Proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal i la formació d’una imatge positiva d’ells mateixos; La possibilitat de relacionar-se amb altres, tant infants com persones adultes per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; L’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.”

A l’escola caminem descalços… valorem positivament que els infants es puguin beneficiar d’un fet tan senzill i quotidià com és anar descalç per tal de millorar el seu desenvolupament.