Projecte educatiu

La metodologia de la nostra escola està basada en el respecte a l’infant com a persona, en la seva autonomia, en la seva llibertat de moviments i de joc. Jugant és quan el nen actua amb més entusiasme, més naturalitat… i desenvolupa al màxim les seves capacitats. Això permet que l’infant, mitjançant la manipulació, experimentació, representació i comunicació, assoleixi una sèrie de coneixements i actituds que anirà aplicant, contrastant i interrelacionant amb els nous aprenentatges per crear noves informacions, nous conceptes i així, de manera progressiva, anar creant la base del seu coneixement i la seva personalitat.

Valorem també la importància del joc lliure dels infants, per això preparem els espais per tal que siguin agradables, càlids i que convidin a la investigació i experimentació amb material natural i reciclat. Amb el joc fomentem l’experimentació a on posem a l’abast dels nens i nenes diferents materials inespecífics (farina, pasta, pinyes, sucre, carabasses, taps de suro…). També proposem activitats fixes com la psicomotricitat, el joc al jardí, jocs d’aigua…

Un dels pilars importants en què està basada la nostra metodologia de treball de l’escola són les activitats quotidianes, ja que són les que cobreixen les necessitats bàsiques dels infants, primordials en aquest primer cicle de la seva vida. Per a ells són la gran descoberta de cada dia: les estones de canvi en què la relació nen-adult esdevé estreta i on el treball per l’autonomia personal es fa evident, les hores dels àpats on la sociabilitat i l’adquisició d’hàbits hi són presents o el moment de descans imprescindible per poder continuar estant actius.

Resumint, el que pretenem és que l’infant se senti respectat i atès en les seves necessitats i així pugui desenvolupar-se de manera autònoma.

No forcem ni imposem “programes”. Totes les activitats, tots els moments, totes les relacions, totes les cures són importants i educatives. L’infant ha de desenvolupar-se i, per tant, és necessari respectar-lo com a persona.

Els infants de 2 a 3 anys fem diferents sortides al llarg del curs: anem al teatre, visitem una granja, anem a la piscina un matí a la setmana, fem tallers de cuina i a final de curs anem de colònies una nit!