foto1
Benvingudes famílies
foto1
Benvingudes famílies
foto1
Benvingudes famílies
foto1
Benvingudes famílies
foto1
Benvingudes famílies

932 374 836
gracia@escolapamipipa.cat
Contacte L'Escola Bressol Pam i Pipa de Gràcia es defineix com un centre educatiu del 1r cicle d'educació infantil que va dels zero als tres anys, on, a més de l'atenció física, d'higiene, dietètica, salut, etc… s'afegeix la vessant d'educació global, equilibri emocional, riquesa afectiva, progrés evolutiu i benestar personal, on els infants són els veritables protagonistes de la vida a l'escola bressol.

 La nostra escola bressol és un lloc on els petits des dels 4 mesos fins als 3 anys poden viure la seva infantesa, i on s'ofereix una sèrie de propostes per a que l'infant pugui construir el seu propi aprenentatge.

Nosaltres pensem que l'infant aprèn a través de les seves experiències, i que per poder desenvolupar la seva autonomia necessita estar envoltat de respecte, sentir-se estimat, escoltat i valorat per ell mateix.

La nostra intenció és afavorir la seva actitud de recerca, promovent experiències variades que permetin a l'infant avançar en relació amb el que sap, amb el seu nivell evolutiu i les seves potencialitats.

Tenim com a objectiu principal: “Proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal i la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos; La possibilitat de relacionar-se amb altres, tant infants com persones adultes per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; L'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.”

La metodologia de la nostra escola està basada en el respecte a l'infant com a persona, en la seva autonomia, en la seva llibertat de moviments i de joc. Jugant és quan el nen actua amb més entusiasme, més naturalitat ... i desenvolupa al màxim les seves capacitats. Això permet que l'infant, mitjançant la manipulació, experimentació, representació i comunicació, assoleixi una sèrie de coneixements i actituds que anirà aplicant, contrastant i interrelacionant amb els nous aprenentatges per crear noves informacions, nous conceptes i així, de manera progressiva, anar creant la base del seu coneixement i la seva personalitat.

Valorem també la importància del joc lliure dels infants, per això preparem els espais per tal que siguin agradables, càlids i que convidin a la investigació i experimentació amb material natural i reciclat. Amb el joc fomentem l'experimentació a on posem a l'abast dels nens i nenes diferents materials inespecífics (farina, pasta, pinyes, sucre, carabasses, taps de suro...). També proposem activitats fixes com la psicomotricitat, el joc al jardí, jocs d'aigua...

Un dels pilars importants en què està basada la nostra metodologia de treball de l'escola són les activitats quotidianes, ja que són les que cobreixen les necessitats bàsiques dels infants, primordials en aquest primer cicle de la seva vida. Per a ells són la gran descoberta de cada dia: les estones de canvi en què la relació nen-adult esdevé estreta i on el treball per l'autonomia personal es fa evident, les hores dels àpats on la sociabilitat i l'adquisició d'hàbits hi són presents o el moment de descans imprescindible per poder continuar estan actius.

Resumint, el que pretenem és que l'infant es senti respectat i atès en les seves necessitats i així pugui desenvolupar-se de manera autònoma.

No forcem ni imposem “programes”. Totes les activitats, tots els moments, totes les relacions, totes les cures són importants i educatives. L'infant ha de desenvolupar-se com a persona i per tant és necessari respectar-lo com a persona.

Els infants de 2 a 3 anys fem diferents sortides al llarg del curs: anem al teatre, visitem una granja, anem a la piscina un matí a la setmana, fem tallers de cuina i a final de curs anem de colònies una nit!